Výběr správné technologie

Výběr „té správné“ technologie transpondérů pro zaměstnanecké karty musíte dobře zvažovat, je nutné se orientovat na dlouhodobé požadavky zákazníků. Veškeré dílčí oblasti, jako je časová evidence, kontrola vstupu a bezhotovostní platby, kladou individuální požadavky na technologie.
S moderními multiaplikačními transpondéry můžete pokrýt tyto a další požadavky.

Prolomení starých technologií (Hitag1, MIFARE Classic a LEGIC prime) hackery z Chaos Computer Club a jinými umožnilo kompletně nový přístup k tématu zaměstnaneckých karet a s tím spojených aplikací v podniku.

Snad všechny podniky dnes používají zaměstnanecké karty, které musejí být zohledněny při migraci. Procesy v podniku, jako je například časové evidence, jsou zčásti komplexní procesy a musejí během migrace nadále průběžně fungovat. Některé funkce karet jsou pro podnik kritické. Jedná se například o přístupové oprávnění nebo o záznam provozních dat. Ostatní funkce, jako je bezhotovostní platba, nejsou přímo neodmyslitelné, nicméně při chybách hrozí značná nevole zaměstnanců.

Rizikové potenciály a důležitost jednotlivých dílčích oblastí je možné posoudit formou analýzy rizik a případně vybavit jako první novou technologií kritické oblasti, jako jsou například zóny s nejvyšší ochranou.

Nejrůznější scénáře migrace pak mohou pomoci absolvovat cestu Z PŘÍTOMNOSTI do BUDOUCNA bezpečně, snadno a pohodlně.

 • Výměna všech karet a všech čteček současně
  Výhody: Nevznikají problémy s kompatibilitou, nízké celkové náklady
  Nevýhody: Vysoké vstupní náklady, vysoká jednorázová náročnost spojená s výměnou
 • Výměna karet za duální hybridní technologie (dva transpondéry v jediné kartě)
  Výhoda: Nízké vstupní náklady, nízká náročnost, používání stávajících čteček po určitou dobu
  Nevýhoda: Potíže s anténou na straně karty, nekompatibilita s jednotlivými čtečkami, vyšší celkové náklady
 • Přechod čteček na duální hybridní čtečky (použití více transpondérových technologií)
  Výhoda: Přehledné vstupní náklady, nižší náročnost, další používání starých karet po určitou dobu, nízké celkové náklady
  Nevýhoda: Pravděpodobně nebude možné obejít všechny dílčí dodavatele současně se starými a novými transpondérovými technologiemi

Různé cesty migrace mají řadu individuálních výhod a nevýhod.

Duální hybridní transpondéry tak nabízejí možnost fungovat současně se starými a novými čtečkami. Přitom ale často není pole antény a tím i komfort použití subjektivně na stejné úrovni.

Na druhé straně mohou být nejprve vyměněny všechny čtečky, které jsou zpětně kompatibilní se starými kartami. Po dokončení migrace čteček je možné vyměnit karty. Přitom lze využít životnosti produktů média transpondéru a měnit karty postupně. Nemusí proběhnout jednorázová akce s příslušnými náklady.

Výměna čteček je přitom ale často dražší než výměna karet, takže dražší část migrace je teprve na řadě a nejvyšší bezpečnost je zajištěna až po výměně karet.

Předpoklady musejí ale být v každém případě viděny z hlediska zákazníka a musí být vypracován příslušný individuální koncept migrace se všemi zúčastněnými stranami.

 

Kontaktujte

poradce Dallmayr Card Systeme

Our website uses cookies. For further information, please click here. By clicking the button I agree, you consent to the use of cookies.